OFERTA
HURTOWA CZĘŚCI

 

     
  Sza­nowni Pań­stwo,
Zapra­szamy Pań­stwa Firmę do nawią­za­nia współ­pracy w zakre­sie hur­to­wego han­dlu czę­ściami zamien­nymi do samo­cho­dów NISSAN.

 

Nasza oferta obej­muje:

  • Ory­gi­nalne czę­ści zamienne i akce­so­ria Nis­san z trans­por­tem do klienta.
  • Ory­gi­nalne czę­ści w cenach zamien­ni­ków* – do star­szych pojaz­dów Nis­san.
  • Bar­dzo wyso­kie rabaty… Usta­lane na indy­wi­du­al­nych warun­kach dla każ­dego Klienta!
  • Ekspre­sowe dostawy towaru z maga­zynu cen­tral­nego w Amster­da­mie.
  • Odro­czone ter­miny płat­no­ści po pod­pi­sa­niu umowy prze­le­wo­wej.
  • Doradz­two tech­niczne w zakre­sie napraw, regu­la­cji i doboru czę­ści
  • Spe­cjalne warunki na obsługę Pań­stwa pojaz­dów w naszym Ser­wi­sie.

*) oferta spe­cjalna dla warsz­ta­tów mecha­nicz­nych na czę­ści prze­glą­dowe i układy hamul­cowe.

 
     
  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 

                         
  Jarosław Musioł   Jarosław Musioł
Kierownik działu

Tel: 22 546 17 05
Fax: 22 644 67 69
Kom. 784 064 925
jmusiol@zaborowski.com.pl
                 
                         
  Artur Krasuski   Artur Krasuski
Handlowiec

Tel: 22 546 17 05
Fax: 22 644 67 69
Kom. 784 064 926
sklep036@zaborowski.com.pl
  Andrzej Cwil   Andrzej Cwil
Handlowiec

Tel: 22 546 17 05
Fax: 22 644 67 69
Kom. 784 064 926
sklep@zaborowski.com.pl
         
                         
  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet