MOCNY, JAK ZAWSZE
ELEGANCKI, JAK NIGDY DOTĄD

NAVARA

 

nissanIMPONUJĄCE NADWOZIE

nissanMOC I TECHNOLOGIA

nissanNAJWYŻSZA JAKOŚĆ JAZDY KAŻDEGO DNIA

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 
ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

CENNIK I DANE TECHNICZNE   POBIERZ BROSZURĘ

NISSAN NAVARA

NISSAN NAVARA

NISSAN NAVARA

NISSAN NAVARA

NISSAN NAVARA

NISSAN NAVARA

 

navara   navara   navara   navara
             
Jest czym jechać
  Najwszechstronniejszy Pickup
  Trudny teren to nie przeszkoda
  Gotowy do ciężkiej pracy
             

Dzięki pod­ze­spo­łom przy­sto­so­wa­nym do inten­syw­nej eks­plo­ata­cji, w tym wydaj­nemu ukła­dowi hamul­co­wemu, skrzyni bie­gów i ukła­dowi chło­dze­nia, a także potęż­nemu zapa­sowi mocy i momentu obro­to­wego dostęp­nego od niskiej pręd­ko­ści obro­to­wej, samo­chód bez trudu pora­dzi sobie z naprawdę ciężką przy­czepą. We wszyst­kich wer­sjach z napę­dem 4WD uciąg wynosi 3,5 tony.

  Nowy Nis­san Navara został zapro­jek­to­wany tak, aby pora­dzić sobie z trud­nymi zada­niami i cięż­kimi ładun­kami. Samo­chód może także holo­wać przy­czepę o masie do 3,5 tony. Lżej­sza tylna klapa uła­twia załadu­nek i rozładu­nek. Rewo­lu­cyjny sys­tem moco­wa­nia umoż­li­wia solidne i bez­pieczne zamo­co­wa­nie ładunku. Ruchome zaci­ski można zablo­ko­wać w dowol­nym punk­cie spe­cjal­nych pro­wad­nic w bur­tach skrzyni ładun­ko­wej, unie­ru­cha­mia­jąc ładu­nek nie­za­leż­nie od jego kształtu i roz­miaru.   Systemy wspo­ma­ga­nia rusza­nia pod górę i kon­troli zjazdu. Trasa wie­dzie przez górzy­sty teren? Teraz możesz ją poko­nać wygod­niej i łatwiej. System wspo­ma­ga­nia rusza­nia pod górę zapo­biega sto­cze­niu się pojazdu do tyłu przy rusza­niu. System kon­troli zjazdu pozwala utrzy­mać stałą pręd­kość bez hamo­wa­nia, aby bez­piecz­nie zje­chać ze stro­mego wznie­sie­nia.  

Navara to pic­kup dla pro­fe­sjo­na­li­stów, zapro­jek­to­wany do dłu­go­let­niej, inten­syw­nej eks­plo­ata­cji. Im wię­cej od niego wyma­gasz, tym wię­cej będzie pra­co­wał, cią­gnąć za sobą nawet 3,5 tony ładunku bez względu na warunki. To solidny, trwały i naj­bar­dziej nie­za­wodny part­ner na wiele kilo­me­trów i lat. Rasowy Nis­san wypo­sa­żony w pełen zestaw naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­no­lo­gii.

             
Nissan   Nissan   Nissan   Nissan

  

  WIĘCEJ INFORMACJI   ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

  

  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 

                         
  Paweł Wilczek   Paweł Wilczek
Dyrektor sprzedaży

Tel: 22 546 17 15 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
pawel_wilczek@zaborowski.com.pl
                 
                         
  Andrea Bojko   Andrea Bojko
Specjalista ds. rozliczeń samochodów

Tel: 22 546 17 12
Fax: 22 644 67 69
andrea@zaborowski.com.pl
  Ewa Skalska  

Ewa Skalska
Asystent działu 
ds. rozliczeń samochodów


Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
ewa.skalska@zaborowski.com.pl
  Dariusz Furmańczyk   Dariusz Furmańczyk
Handlowiec

Tel: 22 546 17 33 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 091
dariusz@zaborowski.com.pl
 
                         
  Grzegorz Kuczbajski   Grzegorz Kuczbajski
Handlowiec

Tel: 22 546 17 20 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 075
grzegorz@zaborowski.com.pl
  Rafał Żuławiński   Rafał Żuławiński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 71 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 323 009
rafal.z@zaborowski.com.pl
  Piotr Wiśnioch   Piotr Wiśnioch
Handlowiec

Tel: 22 546 17 21 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 073
piotr.w@zaborowski.com.pl
 
                         
  Maciej Szubtarski   Rafał Kotliński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 40 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w. 4 
Fax: 22 644 67 69
Kom. 660 442 668
kotlinski@zaborowski.com.pl
                 
                         
  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet