NISSAN
NAVARA

STWORZONY
DO CIĘŻKIEJ PRACY

od 93 240,- PLN

   

 

     
 

NISSAN NAVARA jest stwo­rzony do cięż­kiej pracy, lecz o jego zale­tach można naj­le­piej prze­ko­nać się w dni wolne. Spor­towa sty­li­styka przodu, kabina pasa­żer­ska z peł­nym wypo­sa­że­niem, wyjąt­kowo solidna kon­struk­cja oraz nie­zwy­kłe moż­li­wo­ści dla miło­śni­ków dyna­micz­nej jazdy w tere­nie.

 
     
  navara  
     
 

Gdy uroda i pra­co­wi­tość idą w parze NAVARA łączy cie­kawą sty­li­stykę z wła­sno­ściami użyt­ko­wymi: wyso­kość nadwo­zia i posze­rzone otwory nad­koli zapew­niają więk­szy prze­świt i lep­szy prze­gub osi przy jeździe na nie­rów­nym tere­nie.

 
     
  navara   navara   navara  
     
 

Jesz­cze więk­szy nacisk na zasto­so­wa­nia prak­tyczne: nowa dyna­miczna sty­li­za­cja modelu NAVARA gwa­ran­tuje dosko­nałe wła­sno­ści nadwo­zia typu pic­kup. Dodat­kowo zadbano o kom­fort obsługi i pracy oraz o zna­ko­mite wra­że­nia z jazdy. Życie z nim staje się prost­sze. Świet­nie spraw­dza się w pracy, jak i gwa­ran­tuje nie­za­po­mniane wra­że­nia z jazdy.

 
     

 

 

powrót

 

  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet