JESZCZE BARDZIEJ ELEGANCKI I WYRAFINOWANY

MURANO

 

nissanCROSSOVER Z SEGMENTU PREMIUM

nissanINTELIGENTY KLUCZYK

nissanSAMOREGENERUJĄCY SIĘ LAKIER

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 
ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

CENNIK I DANE TECHNICZNE   POBIERZ BROSZURĘ

Murano

Murano

Murano

Murano

Murano

Murano

 

murano   murano   murano   murano
             
Dodaj miejską osobowość   Mocny styl   Praktyczność   Bezpieczeństwo
             

Weź śmiałą sty­li­stykę cros­so­vera MURANO i dodaj zwięk­szoną mia­sto­od­por­ność dzięki akce­so­riom sty­li­zu­ją­cym. Pod­świe­tlane sty­li­zu­jące rury boczne pod­kre­ślają wej­ście. Panele sty­li­zu­jące akcen­tują musku­larną ele­gan­cję murano, a felgi alu­mi­niowe dosko­nale wyra­żają jego siłę i osiągi.

 

Murano potrafi prze­chy­trzyć zagro­że­nia czy­cha­jące w mie­ście dzięki odpo­wied­nim akce­so­riom. Nakładki ochronne na zde­rzaki polep­szają wra­że­nia wizu­alne baga­te­li­zu­jąc jed­no­cze­śnie ude­rze­nia i zary­so­wa­nia. Chla­pa­cze chro­nią nadwo­zie MURANO przed kamie­niami i bło­tem. 

 

Wyko­rzy­staj w pełni ogromną prze­strzeń baga­żową murano dzięki praktycz­nym akce­so­riom. Wykła­dziny prze­strzeni baga­żo­wej chro­nią to miej­sce przed nie­rów­nymi lub powo­du­ją­cymi bała­gan ładun­kami. Nakładki do sie­dze­nia na zde­rza­kach chro­nią ubra­nie przed zabru­dze­niem nawet, jeśli MURANO jest ubło­cony.

 

Chroń swo­jego MURANO dzięki sys­te­mowi namie­rza­nia gps Nis­sana. Jeśli kra­dzież zosta­nie potwier­dzona nasze tele­fo­niczne cen­trum pomocy skon­tak­tuje się z lokal­nym poste­run­kiem poli­cji, który może użyć sta­łego sygnału sys­temu namie­rza­nia do odna­le­zie­nia i odzy­ska­nia Two­jego samo­chodu. To cało­do­bowy spo­kój umy­słu

             
Nissan   Nissan   Nissan   Nissan

  

  WIĘCEJ INFORMACJI   ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

  

  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 

                         
  Paweł Wilczek   Paweł Wilczek
Dyrektor sprzedaży

Tel: 22 546 17 15 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
pawel_wilczek@zaborowski.com.pl
                 
                         
  Andrea Bojko   Andrea Bojko
Specjalista ds. rozliczeń samochodów

Tel: 22 546 17 12
Fax: 22 644 67 69
andrea@zaborowski.com.pl
  Ewa Skalska  

Ewa Skalska
Asystent działu 
ds. rozliczeń samochodów


Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
ewa.skalska@zaborowski.com.pl
  Dariusz Furmańczyk   Dariusz Furmańczyk
Handlowiec

Tel: 22 546 17 33 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 091
dariusz@zaborowski.com.pl
 
                         
  Grzegorz Kuczbajski   Grzegorz Kuczbajski
Handlowiec

Tel: 22 546 17 20 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 075
grzegorz@zaborowski.com.pl
  Rafał Żuławiński   Rafał Żuławiński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 71 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 323 009
rafal.z@zaborowski.com.pl
  Piotr Wiśnioch   Piotr Wiśnioch
Handlowiec

Tel: 22 546 17 21 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 073
piotr.w@zaborowski.com.pl
 
                         
  Maciej Szubtarski   Rafał Kotliński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 40 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w. 4 
Fax: 22 644 67 69
Kom. 660 442 668
kotlinski@zaborowski.com.pl
                 
                         
  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet