NISSAN
MURANO

JESZCZE BARDZIEJ
ELEGANCKI
I WYRAFINOWANY

od 171 900,- PLN

   

 

     
 

MURANO to ory­gi­nalny samo­chód typu cros­so­ver. Inspi­ro­wany nie­sza­blo­no­wym spo­so­bem myśle­nia, łączy ele­gancki styl ze śmia­łym desi­gnem. Alu­mi­niowe, skó­rzane i chro­mo­wane ele­menty wykoń­cze­nia wnę­trza oraz duży, dwu­ele­men­towy szy­ber­dach spra­wiają, że Murano jest odzwier­cie­dle­niem nowo­cze­snego luk­susu.

 
     
  murano  
     
 

To samo­chód kom­for­towy, nie­malże jak luk­su­sowy hotel. Naj­lep­sze jest to, że nie będziesz chciał się z nim roz­sta­wać.

 
     
  murano   murano   murano  
     
 

MURANO dosto­so­wuje się do warun­ków dro­go­wych i stylu jazdy kie­rowcy. Wspo­ma­ga­nie kie­row­nicy pra­cu­jące zależ­nie od pręd­ko­ści, z jaką poru­sza się samo­chód, umoż­li­wia poko­ny­wa­nie cia­snych zakrę­tów z lek­ko­ścią, a nowe zawie­sze­nie ogra­ni­cza prze­chyły nadwo­zia i spra­wia, że nawet nie­równa nawierzch­nia wydaje się być gładka jak stół.

 
     

 

 

powrót

 

  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet