UNIWERSALNA I TRWAŁA STYLISTYKA

NISSAN EVALIA

 

nissanDYNAMCZNY I ŁATWY W PROWADZENIU

nissanELASTYCZNE WNĘTRZE

nissanSILNIK BENZYNOWY LUB DIESEL

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 
ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

CENNIK I DANE TECHNICZNE   POBIERZ BROSZURĘ

NISSAN EVALIA

NISSAN EVALIA

NISSAN EVALIA

NISSAN EVALIA

NISSAN EVALIA

NISSAN EVALIA

NISSAN EVALIA

 

evalia   evalia   evalia   evalia
             
Prostota   Wszechstronność   Zwrotność   Plamoodporność
             

EVALIA ofe­ruje prak­tycz­ność na pozio­mie samo­cho­dów z seg­mentu MPV z wyko­rzy­sta­niem pro­stych i trwa­łych roz­wią­zań. Łado­wa­nie bagaży jest łatwe dzięki niskiej i jed­no­cze­śnie pła­skiej podło­dze. Ponadto wsia­da­nie i wysia­da­nie jest wygodne dzięki dużym drzwiom prze­suw­nym. Wysoka pozy­cja za kie­row­nicą zapew­nia kom­fort i dosko­nałą widocz­ność.

 

EVALIA ofe­ruje 7 peł­no­wy­mia­ro­wych sie­dzeń oraz jedną z naj­więk­szych prze­strzeni na nogi w seg­men­cie.

Zaw­sze mnó­stwo miej­sca na bagaże:

  • 5 sie­dzeń i 2270 litrów pojem­no­ści,
  • 7 sie­dzeń i 870 litrów pojem­no­śći,
  • po zło­że­niu dru­giego i trze­ciego rzędu sie­dzen otrzy­mu­jemy 2940 litrów prze­strzeni ładun­ko­wej.
 

NISSAN EVALIA prow­dzi się świet­nie w mie­ście jak i rów­nież poza nim. Dzięki dosko­na­lej widocz­no­ści i niskiej war­to­ści pro­mie­nia skrętu, manew­ro­wa­nie jest nie­zwy­kłe łatwe.

Wy­bierz sil­nik, który naj­bar­dziej Ci odpo­wiada:

  • 1,6 l ben­zyna 110 KM,
  • 1,5 l dCi 110 KM.

Pro­mień skrętu wynosi jedy­nie 5,3 m!

 

Pa­sa­że­ro­wie sie­dzący w dru­gim rzę­dzie mają do dys­po­zy­cji skła­dane sto­liki z uchwy­tami na kubek – w sam raz na szybką prze­ką­skę po dro­dze! Już nie musisz mar­twić się o ślady lep­kich rąk, ani o plamy po lodach – w modelu NV200 EVALIA rów­nież tapi­cerka jest odporna na nie­spo­dzianki rodzin­nych wypraw, można ją łatwo wyczy­ścić zwy­kłą szmatką. 

             
Nissan   Nissan   Nissan   Nissan

  

  WIĘCEJ INFORMACJI   ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

  

  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 

                         
  Paweł Wilczek   Paweł Wilczek
Dyrektor sprzedaży

Tel: 22 546 17 15 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
pawel_wilczek@zaborowski.com.pl
                 
                         
  Andrea Bojko   Andrea Bojko
Specjalista ds. rozliczeń samochodów

Tel: 22 546 17 12
Fax: 22 644 67 69
andrea@zaborowski.com.pl
  Ewa Skalska  

Ewa Skalska
Asystent działu 
ds. rozliczeń samochodów


Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
ewa.skalska@zaborowski.com.pl
  Dariusz Furmańczyk   Dariusz Furmańczyk
Handlowiec

Tel: 22 546 17 33 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 091
dariusz@zaborowski.com.pl
 
                         
  Grzegorz Kuczbajski   Grzegorz Kuczbajski
Handlowiec

Tel: 22 546 17 20 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 075
grzegorz@zaborowski.com.pl
  Rafał Żuławiński   Rafał Żuławiński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 71 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 323 009
rafal.z@zaborowski.com.pl
  Piotr Wiśnioch   Piotr Wiśnioch
Handlowiec

Tel: 22 546 17 21 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 073
piotr.w@zaborowski.com.pl
 
                         
  Maciej Szubtarski   Rafał Kotliński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 40 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w. 4 
Fax: 22 644 67 69
Kom. 660 442 668
kotlinski@zaborowski.com.pl
                 
                         
  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet