NISSAN
EVALIA

UNIWERSALNA
I TRWAŁA STYLISTYKA

od 71 800,- PLN

   

 

     
 

NV200 EVALIA zmie­ści wszystko, czego potrzeba na rodzinne wyprawy – roz­bry­kane dzieci, kilka rowe­rów, zabło­cone łapy czwo­ro­noga oraz spon­ta­niczną atmos­ferę wycieczki nad morze. NV200 EVALIA to prze­stronny, solidny samo­chód zapro­jek­to­wany z myślą o uda­nych podró­żach w rodzin­nym gro­nie – gotowy do reali­za­cji każ­dego nowego pomy­słu.

 
     
  evalia  
     
 

NV200 EVALIA ofe­ruje nawet sie­dem peł­no­wy­mia­ro­wych foteli w prze­stronnym, jasnym wnę­trzu, które kryje wiele roz­wią­zań przy­dat­nych dla rodziny. Pasa­że­ro­wie sie­dzący w dru­gim rzę­dzie mają do dys­po­zy­cji skła­dane sto­liki z uchwy­tami na kubek – w sam raz na szybką prze­ką­skę po dro­dze! Pomy­ślano rów­nież o podró­żach na dłuż­szych dystan­sach.

 
     
  evalia   evalia   evalia  
     
 

W samo­cho­dzie znaj­duje się gniazdo do lap­to­pów i kon­soli do gier zasi­la­nych prą­dem o napię­ciu 12 V. Ponadto jest tu mnó­stwo prze­strzeni baga­żo­wej na wszyst­kie akce­so­ria, bez któ­rych trudno o udany wyjazd. Nie trzeba przy tym mar­twić się o ślady lep­kich rąk, ani o plamy po lodach – w modelu NV200 EVALIA rów­nież tapi­cerka jest odporna na nie­spo­dzianki rodzin­nych wypraw, można ją łatwo wyczy­ścić zwy­kłą szmatką.

 
     

 

 

powrót

 

  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet