DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB

NV200 COMBI

 

nissanKOMPAKTOWE COMBI

nissanOGROMNA PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

nissanWYSOKA POZYCJA KIEROWCY

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 
ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

CENNIK I DANE TECHNICZNE   POBIERZ BROSZURĘ

NISSAN NV200 COMBI

NISSAN NV200 COMBI

NISSAN NV200 COMBI

NISSAN NV200 COMBI

NISSAN NV200 COMBI

 

nv200van   nv200van   nv200van   nv200van
             
Kompaktowe nadwozie   Regulowany system siedzeń   Praktyczne rozwiązania   Łatwa manewrowość
             

NV200 wygląda na więk­szego od kon­ku­ren­tów, a jego wymiary są podobne.

 • Dłu­gość: 4,40 m
 • Sze­ro­kość: 1,69 m
 • Wy­so­kość: 1,86 m
 • Wy­so­kość prze­strzeni ładun­ko­wej: 1358 mm
 • Dłu­gość prze­strzeni ładun­ko­wej: 2040 mm
  Dzięki naj­niż­szemu pro­gowi zała­dunku w kate­go­rii (524 mm) i zwięk­szo­nej prze­strzeni ładun­ko­wej, zała­du­nek jest nie­zwy­kle łatwy.
 • 3100 litrów ze zło­żo­nym dru­gim rzę­dem sie­dzeń,
 • 2270 litrów w przy­padku 5 miejsc.
 • 870 litrów w przy­padku 7 miejsc.
 

Ła­twość prze­pro­wa­da­znia napraw bla­char­ski­ch

 • Efak­tywna kon­struk­cja zde­rzaka pomaga zaob­sor­bo­wać dużą ener­gię,
 • Wy­so­kiej wytrzy­ma­ło­ści przed­nie podłuż­nice ogra­ni­czają uszko­dze­nia głów­nej kon­struk­cji,
 • Zop­ty­ma­li­zo­wane osłony chro­nią układ chło­dze­nia,
 • Tylne belki poprzeczne poma­gają absor­bo­wać ener­gię ude­rze­nia. 
 

NV200 roz­kwita w mie­ście dzięki:

 • Wy­jąt­ko­wej zwin­no­ści (pro­mień skrętu 5,3 m).
 • Do­sko­na­łej widocz­no­ści dzięki wysoko umiesz­czo­nemu fote­lowi kie­rowcy.
 • Ni­ski poziom progu uła­twia wcho­dze­nie i wycho­dze­nie z pojazdu.
             
Nissan   Nissan   Nissan   Nissan

  

  WIĘCEJ INFORMACJI   ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

  

  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 

                         
  Paweł Wilczek   Paweł Wilczek
Dyrektor sprzedaży

Tel: 22 546 17 15 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
pawel_wilczek@zaborowski.com.pl
                 
                         
  Andrea Bojko   Andrea Bojko
Specjalista ds. rozliczeń samochodów

Tel: 22 546 17 12
Fax: 22 644 67 69
andrea@zaborowski.com.pl
  Ewa Skalska  

Ewa Skalska
Asystent działu 
ds. rozliczeń samochodów


Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
ewa.skalska@zaborowski.com.pl
  Dariusz Furmańczyk   Dariusz Furmańczyk
Handlowiec

Tel: 22 546 17 33 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 091
dariusz@zaborowski.com.pl
 
                         
  Grzegorz Kuczbajski   Grzegorz Kuczbajski
Handlowiec

Tel: 22 546 17 20 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 075
grzegorz@zaborowski.com.pl
  Rafał Żuławiński   Rafał Żuławiński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 71 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 323 009
rafal.z@zaborowski.com.pl
  Piotr Wiśnioch   Piotr Wiśnioch
Handlowiec

Tel: 22 546 17 21 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 073
piotr.w@zaborowski.com.pl
 
                         
  Maciej Szubtarski   Rafał Kotliński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 40 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w. 4 
Fax: 22 644 67 69
Kom. 660 442 668
kotlinski@zaborowski.com.pl
                 
                         
  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet