NISSAN
NV200 VAN

DOSKONAŁY DO PRACY
I WYPOCZYNKU

od 56 900,- PLN

   

 

     
 

Model NV200 ponow­nie defi­niuje kon­cep­cję kom­pak­to­wego Combi. Z uwagi na kom­pak­towy wygląd zewnętrzny, zaska­ku­jąco prze­strzenne wnę­trze oraz miej­sce dla sied­miu osób, model NV200 zapew­nia mnó­stwo prze­strzeni, by spro­stać wyzwa­niom życia zawo­do­wego i oso­bi­stego.

 
     
  NISSAN NV200 VAN  
     
 

NV200 Combi posiada aż do trzech rzę­dów sie­dzeń, z któ­rych dwa można zło­żyć, two­rząc nie­prze­cięt­nie dużą i ela­styczną prze­strzeń ładun­kową. Wyso­kie usy­tu­owa­nie miej­sca kie­rowcy, dyna­miczna zwrot­ność pojazdu oraz mały pro­mień skrętu uła­twiają manew­ro­wa­nie samo­cho­dem nawet na zatło­czo­nych uli­cach.

 
     
  NISSAN NV200 VAN   NISSAN NV200 VAN   NISSAN NV200 VAN  
     
 

Dodajmy do tego wyjąt­kowo cie­kawą sty­li­stykę, wygodę i bogate wypo­sa­że­nie – od razu wia­domo, dla­czego jazda nowym NV200 to wielka przy­jem­ność – nawet, jeśli jedziemy do pracy. Prze­ko­naj się, że warto prze­siąść się do nowego samo­chodu.

 
     

 

 

powrót

 

  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet