NOWE OBLICZE SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

NISSAN LEAF

 

nissanBEZ KOMPROMISÓW

nissanZEROWA EMISJA

nissanIMPONUJĄCO CICHY

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 
ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

CENNIK I DANE TECHNICZNE   POBIERZ BROSZURĘ

Nissan Leaf

Nissan Leaf

Nissan Leaf

Nissan Leaf

Nissan Leaf

 

leaf   leaf   leaf   leaf
             
Stworzony z myślą o emocjach   W jeszcze lepszym wydaniu   Płynna, komfortowa jazda   Osiągi samochodu elektrycznego
             

Inno­wa­cyjne, zorien­to­wane na klienta podej­ście Nis­sana zaowo­co­wało wpro­wa­dze­niem ponad 100 zmian do modelu LEAF. Wśród nowo­ści należy wymie­nić plan gwa­ran­cyjny dla aku­mu­la­to­rów litowo-jono­wych. Inne udo­sko­na­le­nia to więk­sza pojem­ność bagaż­nika, port do łado­wa­nia z przodu samo­chodu, sys­tem i-Key i więk­szy ogólny kom­fort.

 

Elek­tryczny samo­chód teraź­niej­szo­ści, stwo­rzony z myślą o przy­szło­ści.

Łatwy dostęp do portu łado­wa­nia z przodu pojazdu, lampka dio­dowa w gnie­ździe łado­warki, więk­sza pojem­ność bagaż­nika, więk­szy kom­fort – wszyst­kie te zmiany wpro­wa­dzono na pod­sta­wie opi­nii użyt­kow­ni­ków Nis­sa­nów LEAF pierw­szej gene­ra­cji.

 

Udo­sko­na­lone podwo­zie nowego Nis­sana LEAF, dosto­so­wane przez dział badań i roz­woju do warun­ków euro­pej­skich, zapew­nia lep­sze wła­ści­wo­ści jezdne, lep­szą zabawę i wię­cej emo­cji za kie­row­nicą. Udo­sko­na­le­nia w zakre­sie osią­gów i mocy zapew­niły kon­struk­to­rom więk­szy wybór w kwe­stii wiel­ko­ści pojazdu. 

 

Napęd elek­tryczny nie jest już powolny i szyb­ciej reaguje na manewry kie­rowcy – samo­chody elek­tryczne, takie jak Nis­san LEAF, sta­no­wią obec­nie atrak­cyjną opcję dla każ­dego zmo­to­ry­zo­wa­nego.

             
Nissan   Nissan   Nissan   Nissan

  

  WIĘCEJ INFORMACJI   ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

  

  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 

                         
  Paweł Wilczek   Paweł Wilczek
Dyrektor sprzedaży

Tel: 22 546 17 15 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
pawel_wilczek@zaborowski.com.pl
                 
                         
  Andrea Bojko   Andrea Bojko
Specjalista ds. rozliczeń samochodów

Tel: 22 546 17 12
Fax: 22 644 67 69
andrea@zaborowski.com.pl
  Ewa Skalska  

Ewa Skalska
Asystent działu 
ds. rozliczeń samochodów


Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
ewa.skalska@zaborowski.com.pl
  Dariusz Furmańczyk   Dariusz Furmańczyk
Handlowiec

Tel: 22 546 17 33 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 091
dariusz@zaborowski.com.pl
 
                         
  Grzegorz Kuczbajski   Grzegorz Kuczbajski
Handlowiec

Tel: 22 546 17 20 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 075
grzegorz@zaborowski.com.pl
  Rafał Żuławiński   Rafał Żuławiński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 71 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 323 009
rafal.z@zaborowski.com.pl
  Piotr Wiśnioch   Piotr Wiśnioch
Handlowiec

Tel: 22 546 17 21 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 073
piotr.w@zaborowski.com.pl
 
                         
  Maciej Szubtarski   Rafał Kotliński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 40 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w. 4 
Fax: 22 644 67 69
Kom. 660 442 668
kotlinski@zaborowski.com.pl
                 
                         
  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet