WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE!

NOWA MICRA

 

nissanDOPRACOWANE NADWOZIE

nissanWYŻSZA JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA

nissanNAJLEPSZY PROMIEŃ SKRĘTU

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 
ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

CENNIK I DANE TECHNICZNE   POBIERZ BROSZURĘ

Nowy Nissan Micra

Nowy Nissan Micra

Nowy Nissan Micra

Nowy Nissan Micra

Nowy Nissan Micra

 

micra   micra   micra   micra
             
Najlepszy promień skrętu   Przemyślane wnętrze   Niższy poziom emisji CO2   Pokaż swoją osobowość
             

Zapo­mnij o stre­sie zwią­za­nym z trud­nymi manew­rami samo­cho­dem w mie­ście! Najm­niej­szy pro­mień skrętu w swo­jej kla­sie, wyno­szący zale­d­wie 9,3 m sprawi, że już ni­gdy nie utkniesz w wąskiej uliczce!

 

Nigdy wię­cej przedmio­tów prze­su­wa­ją­cych się po samo­cho­dzie, zagubionych bile­tów auto­stra­do­wych czy oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych – w nowym Nissa­nie Micra wszystko ma swoje miej­sce. Od dedy­ko­wa­nych uchwy­tów po prze­stronne schowki – upo­rząd­ko­wane róż­no­rodne schowki w nowym Nis­sa­nie Micra pozwolą Ci unik­nąć bała­ganu w podróży.

 

Nowy Nis­san Micra cha­rak­te­ry­zuje się jed­nym z naj­niż­szych pozio­mów emi­sji CO2 dla sil­ni­ków ben­zy­no­wych (od 95 g) i zużywa zale­d­wie 4,1 l paliwa na 100 km.  Sta­no­wiący stan­dar­dowe wypo­sa­że­nie wer­sji z sil­ni­kiem DIG-S sys­tem Stop-Start przy­czy­nia się do zmniej­sze­nia zanie­czysz­cze­nia powie­trza w ruchu miej­skim.

 

Nadaj swo­jemu Nis­sa­nowi MICRA wyjąt­kowy cha­rak­ter, wybie­ra­jąc jedną z dwóch eks­klu­zyw­nych moż­li­wo­ści per­so­na­li­za­cji ofe­ro­wa­nych przez Nis­sana. Cie­kawa oferta ele­men­tów do wnę­trza oraz nadwo­zia dostępna jest w sze­ro­kiej gamie kolo­rów, tak aby każdy mógł wybrać odcień odpo­wia­da­jący wła­snym pre­fe­ren­cjom.

             
Nissan   Nissan   Nissan   Nissan

  

  WIĘCEJ INFORMACJI   ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

  

  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 

                         
  Paweł Wilczek   Paweł Wilczek
Dyrektor sprzedaży

Tel: 22 546 17 15 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
pawel_wilczek@zaborowski.com.pl
                 
                         
  Andrea Bojko   Andrea Bojko
Specjalista ds. rozliczeń samochodów

Tel: 22 546 17 12
Fax: 22 644 67 69
andrea@zaborowski.com.pl
  Ewa Skalska  

Ewa Skalska
Asystent działu 
ds. rozliczeń samochodów


Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
ewa.skalska@zaborowski.com.pl
  Dariusz Furmańczyk   Dariusz Furmańczyk
Handlowiec

Tel: 22 546 17 33 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 091
dariusz@zaborowski.com.pl
 
                         
  Grzegorz Kuczbajski   Grzegorz Kuczbajski
Handlowiec

Tel: 22 546 17 20 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 075
grzegorz@zaborowski.com.pl
  Rafał Żuławiński   Rafał Żuławiński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 71 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 323 009
rafal.z@zaborowski.com.pl
  Piotr Wiśnioch   Piotr Wiśnioch
Handlowiec

Tel: 22 546 17 21 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 073
piotr.w@zaborowski.com.pl
 
                         
  Maciej Szubtarski   Rafał Kotliński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 40 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w. 4 
Fax: 22 644 67 69
Kom. 660 442 668
kotlinski@zaborowski.com.pl
                 
                         
  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet