NISSAN 370Z
ROADSTER

WSPANIAŁE OSIĄGI…
I WIATR WE WŁOSACH

od 188 500,- PLN

   

 

     
 

Mniej­sza masa. Więk­sza moc. Futu­ry­styczne reflek­tory przed­nie prze­cie­rają szlaki. Solidne, zwarte i sztywne nadwo­zie, moc­niej­sze hamulce i lżej­sze zawie­sze­nie, nowy 370Z to coś wię­cej niż tylko samo­chód

 
     
  NISSAN 370Z ROADSTER  
     
 

Pełna komu­ni­ka­cja samo­chodu z kie­rowcą poprzez zop­ty­ma­li­zo­wany sys­tem nawi­ga­cyjny oraz wspo­ma­ga­nie układu kie­row­ni­czego uza­leż­nione od pręd­ko­ści, zapew­nia­jące więk­szą sta­bil­ność pro­wa­dze­nia na każ­dej dro­dze.

 
     
  NISSAN 370Z ROADSTER   NISSAN 370Z ROADSTER   NISSAN 370Z ROADSTER  
     
 

Nie­sa­mo­wity sil­nik 4. gene­ra­cji VQ37VHR z sys­te­mem VVEL (Varia­ble Valve Event and Lift) Spe­cjalna funk­cja w nowej, sied­mio­bie­go­wej skrzyni auto­ma­tycz­nej, Down­shift Rev Mat­ching (DRM) umoż­li­wia bły­ska­wiczną reduk­cję bie­gów i dopa­so­wa­nie prze­ło­żeń w try­bie ręcz­nej zmiany bie­gów. Nie­sa­mo­wi­cie lekki, zwrotny i zatrwa­ża­jąco szybki…

 

W ODPOWIEDNICH RĘKACH NIEOKIEŁZNANA BESTIA STAJE SIĘ WYŚMIENITĄ ZABAWKĄ.

 
     

 

 

powrót

 

  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet