BARDZIEJ DOJRZAŁY I WYRAFINOWANY

GT-R

 

nissanPRECYZJA PROWADZENIA AUTA

nissanOGRANICZONY POZIOM WIBRACJI

nissanSTABILNY NA OSTRYCH ZAKRĘTACH

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 
ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

CENNIK I DANE TECHNICZNE   POBIERZ BROSZURĘ

GT-R

GT-R

GT-R

GT-R

GT-R

GT-R

 

gt-r   gt-r   gt-r   gt-r
             
Sportowy kształt
  Udoskonalone zawieszenie
  Stylistyka wnętrza
  Doskonałe auto sportowe
             

Nadwo­zie Nis­sana GT-R przy­ciąga oko wyra­fi­no­wa­nymi, ele­ganc­kimi i spor­to­wymi liniami. Jest przy tym nie­zwy­kle opły­wowe i cha­rak­te­ry­zuje się niż­szym współ­czyn­ni­kiem oporu czo­ło­wego od poci­sku! Rów­nież podwo­zie samo­chodu przy­czy­nia się do podnie­sie­nia aero­dy­na­miki.

  Dzięki udo­sko­na­lo­nemu i lek­kiemu sys­te­mowi zawie­sze­nia Nis­sana GT-R ogra­ni­czysz ruchy kie­row­nicą, a i tak poczu­jesz się bez­piecz­niej i bar­dziej sta­bil­nie na ostrych zakrę­tach i trud­nym tere­nie. Doko­na­li­śmy korekty amor­ty­za­to­rów i usta­wień ste­row­nika wtry­sku (ECU).    Odpręż się i oddaj czy­stej przy­jem­no­ści z jazdy na gór­skich dro­gach, torze wyści­go­wym lub osie­dlo­wej ulicy. Manew­ro­wa­nie Nis­sa­nem GT-R MY15 zostało zop­ty­ma­li­zo­wane, a poziom hałasu i wibra­cji wewnątrz auta został ogra­ni­czony tak, aby nic nie odwra­cało Two­jej uwagi na dro­dze.  

Każdy sil­nik GT-R jest ręcz­nie skła­dany z alu­mi­nium i magnezu o wyso­kiej wytrzy­ma­ło­ści przez jed­nego tech­nika w bez­py­ło­wej komo­rze. Bar­dzo skru­pu­latny pro­ces kon­troli zapew­nia, że każdy GT-R jest gotowy do poka­za­nia swo­ich mak­sy­mal­nych moż­li­wo­ści na uli­cach i torach wyści­go­wych.

             
Nissan   Nissan   Nissan   Nissan

  

  WIĘCEJ INFORMACJI   ZAMÓW JAZDĘ PRÓBNĄ

  

  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 

                         
  Paweł Wilczek   Paweł Wilczek
Dyrektor sprzedaży

Tel: 22 546 17 15 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
pawel_wilczek@zaborowski.com.pl
                 
                         
  Andrea Bojko   Andrea Bojko
Specjalista ds. rozliczeń samochodów

Tel: 22 546 17 12
Fax: 22 644 67 69
andrea@zaborowski.com.pl
  Ewa Skalska  

Ewa Skalska
Asystent działu 
ds. rozliczeń samochodów


Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644 67 69
ewa.skalska@zaborowski.com.pl
  Dariusz Furmańczyk   Dariusz Furmańczyk
Handlowiec

Tel: 22 546 17 33 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 091
dariusz@zaborowski.com.pl
 
                         
  Grzegorz Kuczbajski   Grzegorz Kuczbajski
Handlowiec

Tel: 22 546 17 20 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 075
grzegorz@zaborowski.com.pl
  Rafał Żuławiński   Rafał Żuławiński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 71 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 323 009
rafal.z@zaborowski.com.pl
  Piotr Wiśnioch   Piotr Wiśnioch
Handlowiec

Tel: 22 546 17 21 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w.4
Fax: 22 644 67 69
Kom. 601 322 073
piotr.w@zaborowski.com.pl
 
                         
  Maciej Szubtarski   Rafał Kotliński
Handlowiec

Tel: 22 546 17 40 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w. 4 
Fax: 22 644 67 69
Kom. 660 442 668
kotlinski@zaborowski.com.pl
                 
                         
  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet