NISSAN GT-R

BARDZIEJ DOJRZAŁY
I WYRAFINOWANY

od 483 000,- PLN

   

 

     
 

Styl i pre­cy­zja – udo­sko­na­lone, ide­al­nie dopra­co­wane nadwo­zie GT-R oraz nowa tech­no­lo­gia świe­tle­nia trzyma pojazd mocno na jezdni, jed­no­cze­śnie zwięk­sza­jąc jego widocz­ność dla innych użyt­kow­ni­ków dróg.

 
     
  gt-r  
     
 

Pro­wa­dze­nie super­sa­mo­chodu ni­gdy nie było prost­sze dzięki zwięk­sze­niu siły o 10% i ogra­ni­cze­niu współ­czyn­nika oporu powie­trza (CD) do 0,26.

 
     
  gt-r   gt-r   gt-r  
     
 

Udo­sko­na­le­nia te były moż­liwe dzięki mody­fi­ka­cji wła­ści­wo­ści aero­dy­na­micz­nych kon­struk­cji, na sku­tek któ­rych wię­cej powie­trza prze­pływa wzdłuż boków samo­chodu niż nad maską. Jest to uni­ka­towe osią­gnie­cie tech­no­lo­giczne firmy Nis­san.

 
     

 

 

powrót

 

  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet