FINANSOWANIE     SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY
    SERWIS MECHANICZNY
               

 

Oferta finan­sowa (kre­dyt, leasing), która umoż­liwi zakup wybra­nego auta bez anga­żo­wa­nia wła­snych fun­du­szy.

   

Za­pra­sza­my do cen­trum bla­char­sko-la­kier­ni­cze­go, gdzie sto­su­je­my uni­ka­to­we sys­te­my na­praw po­wy­pad­ko­wych.

 

 

Za­pra­sza­my Pań­stwa do sko­rzy­sta­nia z naszeo pro­fe­sjo­nal­ne­go au­to­ry­zo­wa­ne­go ser­wi­su me­cha­nicz­ne­go.

 

 

  UMÓW SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ
    OZONOWANIE
    HOTEL DLA OPON
               

 

Chcesz prze­te­sto­wać Nis­sana? Nic pro­strzego! Wybierz samo­chód, a my zapro­po­nu­jemy ter­min jazdy prób­nej!

   

Wy­pró­buj na­szą spraw­dzo­ną me­to­dę na oczysz­cza­nie wnę­trza sa­mo­cho­du i usu­wa­nie brzyd­kich za­pa­chów.

 

 

Zmie­niasz opony lub koła, nie masz gdzie ich trzy­mać, lub nie lubisz ich prze­pa­ko­wy­wać? Mamy coś dla Cie­bie!

 

 

  SAMOCHODY ZASTĘPCZE            
                 

 

Na czas naprawy mecha­nicz­nej lub bla­char­skiej samo­chodu możesz u nas wyna­jąć samo­chód zastęp­czy.

    

 

 

 

 

 

 

  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet