FINANSOWANIE

 

     
 

Wycho­dząc naprze­ciw Pań­stwa ocze­ki­wa­niom przy­go­to­wa­li­śmy kom­plek­sową ofertę finan­sową (kre­dyt, leasing), która umoż­liwi zakup wybra­nego auta bez wymogu anga­żo­wa­nia wła­snych fun­du­szy. Uprosz­czona pro­ce­dura oraz moż­li­wość zała­twie­nia nie­zbęd­nych for­mal­no­ści na miej­scu z naszym doradcą to gwa­ran­cja zaosz­czę­dzo­nego czasu.

 
     
 

Zapra­szamy do kon­taktu z naszymi dorad­cami, któ­rzy pro­fe­sjo­nal­nie dora­dzą i wybiorą dla Pań­stwa naj­od­po­wied­niej­szą formę finan­so­wa­nia.

 
     
  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 

 

                     
  Katarzyna Pulińska   Katarzyna Pulińska
Leasing, kredyt

Tel. 22 546 17 72 (bezpośredni)
Kom. 609 523 870
k.pulinska@zaborowski.com.pl
  Jacek Ceglarek  

Jacek Ceglarek
Ubezpieczenia, kredyty


Tel: 22 546 17 22 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 00 w. 7
Fax: 22 644 67 69

jacek@zaborowski.com.pl
     
                     
  PRZEDSTAWIAMY
Nissan
QASHQAI   Nissan NOTE   Nissan MICRA

ZUPEŁNIE NOWA MICRA!

  POZNAJCIE NISSANA NOTE   POZNAJCIE NISSANA MICRA
ZOBACZ WIĘCEJ ›
  ZOBACZ WIĘCEJ ›   ZOBACZ WIĘCEJ ›
Nissan   Nissan   Nissan
         
 
Nissan Zaborowski
  Facebook

FACEBOOK DEALER

Tweeter

@DEALER TWEET

Facebook

FACEBOOK NISSAN

Tweeter

@NISSAN

 
 
 
 
 

 
Nissan Zaborowski
 
           
  NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o. ADRES GODZINY OTWARCIA    
           
 

O FIRMIE

DOJAZD

 

MAPA SERWISU

 

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 16.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 16.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

 

Nissan Zaborowski

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Nissan Zaborowski Sp. z o.o.  |  Polityka prywatności  |  Wykonanie strony Wykonanie strony Quicknet.pl Quicknet