PRZYSPIESZ SWOJE MARZENIA...

FINANSOWANIE POJAZDÓW

ZADAJ PYTANIE

REALIZUJ MARZENIA JUŻ DZIŚ

Wycho­dząc naprze­ciw Pań­stwa ocze­ki­wa­niom przy­go­to­wa­li­śmy kom­plek­sową ofertę finan­sową (kre­dyt, leasing), która umoż­liwi zakup wybra­nego auta bez wymogu anga­żo­wa­nia wła­snych fun­du­szy. Uprosz­czona pro­ce­dura oraz moż­li­wość zała­twie­nia nie­zbęd­nych for­mal­no­ści na miej­scu z naszym doradcą to gwa­ran­cja zaosz­czę­dzo­nego czasu.

1. WYBIERZ
WYMARZONY
SAMÓCHÓD

2. WYBIERZ FORMĘ FINANSOWANIA KREDYT/LEASING

3. SKORZYSTAJ
Z PROSTYCH
PROCEDUR BEZ FORMALNOŚCI

4. CIESZ SIĘ SWOIM
NOWYM
SAMOCHODEM

Katarzyna Pulińska

Leasing, kredyt

Tel. 22 546 17 62 (bezpośredni)
Kom. 609 523 870
katarzyna.pulinska
@zaborowski.com.pl

Jacek Ceglarek

Ubezpieczenia, kredyty

Tel. 22 546 17 22 (bezpośredni)
Tel. 22 546 17 00 w. 7
Fax: 22 644 67 69
jacek.ceglarek
@zaborowski.com.pl

NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o.

O FIRMIE

DOJAZD

KONTAKT

ADRES

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

GODZINY OTWARCIA

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 15.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 15.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 15.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 Nissan Zaborowski Sp. z o.o. | Polityka prywatności |