ZAUFAJ NAJLEPSZYM

Zapra­szamy Pań­stwa do sko­rzy­sta­nia z pro­fe­sjo­nal­nego auto­ry­zo­wa­nego ser­wisu mecha­nicz­nego. Nasze biuro obsługi Klienta spraw­nie i szybko zaj­mie się przy­ję­ciem i wyda­niem samo­chodu, zała­twi rekla­ma­cję oraz pomoże w sytu­acji awa­ryj­nej.

Więk­szość napraw jest wyko­ny­wa­nych w ciągu jed­nego dnia (drobne usterki nie­jed­no­krot­nie usu­wane są od ręki), a w razie naprawy wyma­ga­ją­cej dostawy czę­ści nie­osią­gal­nych w kraju Klient otrzy­muje auto zastęp­cze. Jeste­śmy jed­nym z dwóch auto­ry­zo­wa­nych ser­wi­sów GTR w Pol­sce. Dla Klien­tów, któ­rzy zde­cy­dują się ocze­ki­wać na odbiór samo­chodu mamy przy­go­to­wane tygo­dniki (nie tylko moto­ry­za­cyjne), tele­wi­zję sate­li­tarną, bez­prze­wo­dowy inter­net i kom­pu­ter.

UMÓW WIZYTĘ

NASZE USŁUGI SERWISOWE

Naprawy gwarancyjne samochodów Nissan

Przeglądy okresowe oraz badania techniczne

Wszelkiego rodzaju naprawy mechaniczne i elektryczne

Naprawy skrzyń biegów/silników
(od wymian po pełną diagnozę i remont silnika)

Diagnostyka zawieszenia i hamulców

Komputerowe sprawdzanie geometrii zawieszenia (urządzeniem firmy John BEAN)

Naprawy ukła­dów napę­do­wych zarówno w samo­cho­dach oso­bo­wych jak i 4X4 (naprawy reduk­to­ró­w/trans­fe­rów, mostów tyl­nych i przed­nich)

Kom­pu­te­rową dia­gno­styka ukła­dów ste­ru­ją­cych w samo­cho­dach Nis­san przy uży­ciu kom­pu­te­rów dia­gno­stycz­nych Con­sult II, Con­sult III i Con­sult III+ spraw­dze­nie stanu tech­nicznego samo­chodu przed zaku­pem

Naprawy gwarancyjne samochodów Nissan

Przeglądy okresowe oraz badania techniczne

Wszelkiego rodzaju naprawy mechaniczne i elektryczne

Naprawy skrzyń biegów/silników
(od wymian po pełną diagnozę i remont silnika)

F.A.Q


Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

Wszystko jest kwestią bezpieczeństwa. Pod koniec października, gdy temperatura oscyluje w okolicy 10 stopni i dużo pada opony zimowe będą się sprawdzać porównywalnie do letnich. Jeżeli jednak o poranku temperatura spadnie do 7 stopni to sytuacja diametralnie się zmieni i na zimówce pojedziemy bezpieczniej. Z kolei przy 15 stopniach Celsjusza na plusie bezpieczeństwo na zimówce i na oponie letniej nadal będziemy mieli porównywalne.

Analogicznie do zimowych, podobnie jest z oponami letnimi – gdy temperatura dobowa przekroczy 7 stopni Celsjusza. Z reguły jest tak już w kwietniu, ale warto przyjrzeć się prognozie pogody. Bezpieczniej jest jechać do rodziny na święta z założonymi zimówkami niż ryzykować załamanie pogody czy poranne przymrozki na oponach letnich. Na żywotności zimówek nie stracimy a na pewno unikniemy niepotrzebnego stresu.

Kierowcy są zobowiązani do regularnych badań technicznych swoich aut osobowych. Przepisy określają terminy:

- do 3 lat od pierwszej rejestracji
- następnie w ciągu 2 lat od pierwszego badania
- corocznie po upływie wymienionego wyżej okresu.

VIN najłatwiej znaleźć na tabliczce znamionowej, zwykle instalowanej na wewnętrznej stronie przedniej ściany auta – tuż obok drzwi, bądź na stopniach wejściowych w pierwszych drzwiach pojazdu. Inne popularne miejsca umieszczania VIN to: okolice prawego amortyzatora, przegroda czołowa, prawe nadkole, a także lewa strona obudowy deski rozdzielczej.

Numer VIN można także znaleźć w dowodzie rejestracyjnym pojazdu – w polu oznaczonym literą „E”. Tutaj nie może być znaków rozdzielających, VIN będzie miał formę ciągłą. Kupując używane auto koniecznie sprawdź, czy numer VIN w dokumentach zgadza się z numerem VIN umieszczonym na pojeździe!

Historię serwisowania samochodu można uzyskać w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej Nissan pod warunkiem, że samochód został zakupiony i był serwisowany w sieci Autoryzowanych Stacji Nissan w Polsce, po uprzednim okazaniu dowodu rejestracyjnego auta wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość właściciela.

Przedstawiamy klientowi wstępy kosztorys naprawy w zależności od ceny danej części . Jeśli w trakcie naprawy ujawniają się dodatkowe usterki klient jest na bieżąco informowany. Nie robimy nic bez wiedzy i zgody właściciela pojazdu.

Oryginalne części Nissana zostały stworzone z myślą o pojazdach marki Nissan, gwarantując ich idealne dopasowanie, niezawodność, trwałość oraz bezpieczeństwo, a także nieustannie wysoką wydajność we wszystkich warunkach.

Wszystkie oryginalne części Nissana spełniają rygorystyczne specyfikacje dopasowania fabrycznego. Daje to gwarancję idealnego spasowania części oraz pewność, że czas robocizny zostanie ograniczony do minimum.
Każda oryginalna część Nissana jest objęta roczną, 2- lub 3-letnią gwarancją (bez limitu kilometrów) – w zależności od rodzaju części. Ponadto gwarancja obejmuje robociznę, jeśli serwisowanie lub naprawa ma miejsce w naszej sieci dealerskiej.

Bezpłatny samochód przysługuje Klientowi:

- z ramienia dealera, dla każdego Klienta, który zarejestrował się w programie You+ Nissan
- z ramienia ubezpieczyciela, na mocy zawartych w polisie warunków

Piotr Świderski

Dyrektor techniczny

Tel: 22 546 17 00
Fax: 22 644-67-69
piotr.swiderski
@zaborowski.com.pl

Adam Samsel

Kierownik serwisu

Tel: 22 546 17 28
Fax: 22 644 67 69
Kom. 728 859 173
adam.samsel
@zaborowski.com.pl

Paweł Magdziarz

Koordynator serwisu

Tel: 22 546 17 00 w. 1
Tel: 22 546 17 23 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 24 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69
pawel.magdziarz
@zaborowski.com.pl

Maciej Ratajczyk

Doradca serwisowy

Tel: 22 546 17 00 w. 1
Tel: 22 546 17 23 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 24 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69
maciej.ratajczyk
@zaborowski.com.pl

Jarowsław Sobieszek

Doradca serwisowy

Tel: 22 546 17 00 w. 1
Tel: 22 546 17 23 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 24 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69
jaroslaw.sobieszek
@zaborowski.com.pl

Andrzej Puniewski

Doradca serwisowy

Tel: 22 546 17 00 w. 1
Tel: 22 546 17 23 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 24 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69
andrzej.puniewski
@zaborowski.com.pl

Krzysztof Suterski

Doradca serwisowy

Tel: 22 546 17 00 w. 1
Tel: 22 546 17 23 (bezpośredni)
Tel: 22 546 17 24 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69
krzysztof.sutnerski
@zaborowski.com.pl

Tomasz Osiński

Asystent serwisu

Tel: 22 546 17 00 w. 1
Fax: 22 644 67 69
tomasz.osinski
@zaborowski.com.pl

Przemysław Doliński

Asystent serwisu

Tel: 22 546 17 00 w. 1
Fax: 22 644 67 69
przemyslaw.dolinski
@zaborowski.com.pl

Alicja Magdziarz

Kierownik recepcji
Samochody zastępcze

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69
alicja.magdziarz
@zaborowski.com.pl

Angelika Lesiecka

Recepcja
Samochody zastępcze

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69
angelika.lesiecka
@zaborowski.com.pl

UMÓW WIZYTĘ W SERWISIE


Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Zaborowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 276, 02-819 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012943, posługującą się numerem NIP 951 201 76 52 („Spółka”);Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o.

O FIRMIE

DOJAZD

KONTAKT

ADRES

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

GODZINY OTWARCIA

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 15.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 15.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 15.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 Nissan Zaborowski Sp. z o.o. | Polityka prywatności |