SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA Z NISSAN COLLECTION

NIS­SAN Col­lec­tion to spe­cjalny pro­gram sprze­daży uży­wa­nych samo­cho­dów w wieku do 7 lat i z prze­bie­giem do 150 000 km. Dzięki pro­fe­sjo­nal­nej selek­cji, szcze­gó­ło­wej kon­troli tech­nicz­nej i per­fek­cyj­nemu przy­go­to­wa­niu do sprze­daży, samo­chody uzy­skują Cer­ty­fi­kat Jako­ści Dekra.

BEZPIECZEŃSTWO I PEWNOŚĆ

Samo­chody w Pro­gra­mie NIS­SAN Col­lec­tion są objęte mini­mum 12-mie­sięczną gwa­ran­cją bez limitu kilo­me­trów wraz z usługą assi­stance. Każdy z ofe­ro­wa­nych w Pro­gra­mie NIS­SAN Col­lec­tion samo­cho­dów jest gotowy do jazdy testo­wej. Po prze­je­cha­niu 3 000 km od dnia zakupu samo­chodu, pojazd jest pod­da­wany bez­płat­nej kon­troli tech­nicz­nej.

NIS­SAN Col­lec­tion to gwa­ran­cja kom­fortu, jako­ści, pro­fe­sjo­na­li­zmu i bez­pie­czeń­stwa przy zaku­pie i dal­szym użyt­ko­wa­niu uży­wa­nego samo­chodu.

Jeżeli szukasz pojazdu używanego w dobrej cenie, zapraszamy na naszą stronę w serwisie OTOMOTO.

NISSAN ZABOROWSKI Sp. z o.o.

O FIRMIE

DOJAZD

KONTAKT

ADRES

ul. Puławska 276
02-819 Warszawa

Tel: 22 546 17 00 w. 0
Tel: 22 546 17 11 (bezpośredni)
Fax: 22 644 67 69

e-mail: recepcja@zaborowski.com.pl

GODZINY OTWARCIA

Salon
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 15.00

Komis
poniedziałek - piątek: 9.00-19.00
sobota: 10.00 - 15.00

Serwis mechaniczny i części
poniedziałek - piątek: 7.00-20.00
sobota: 8.00 - 15.00

Serwis blacharsko-lakierniczy
poniedziałek - piątek: 7.00-19.00
sobota: 8.00 - 14.00

Treść serwisu prawnie chroniona © 2018 Nissan Zaborowski Sp. z o.o. | Polityka prywatności |